Koliko plaćamo carinu za robu sa Interneta?

Carinski troškovi su jedna od najčešćih nedoumica koje imaju ljudi kada poručuju robu iz inostranstva. Ako ste ikada čitali iskustva drugih ljudi po Internetu, onda znate da na temu carine ima puno kontradiktornih informacija. Neki ljudi tvrde da im je naplaćeno više nego što je trebalo, neki kažu da nije uopšte… Hajde zato da razjasnimo sve.

U ovoj lekciji smo posetili Carinsku ispostavu Pošte Beograd, i potrudili se da odgovorimo na sva pitanja i nedoumice.

Za stvari koje nam stižu sa Interneta, postoje dve nezavisne stvari koje se plaćaju: Carina i PDV. U svakodnevnom jeziku ljudi kažu “poručio sam sa Interneta i platio sam carinu”, zapravo to je neka cifra u koju spadaju i carina i PDV na robu zajedno.

U ovoj lekciji ćete videti sve primere kalkulacije carinskih troškova, kao i praktične savete kako da izbegnete da carinski troškovi budu preveliki.

Pogledajte video u prilogu.